2
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w SątopachStrona główna
Kontakt
Aktualności
Ogłoszenia
O patronie
Nauczyciele
Galeria
Dokumenty
Archiwum
Ciekawe linki
Przedszkole

WITAMY W PRZEDSZKOLU

pp

Grupa przedszkolna "Krasnale" i "Jeżyki"

witają w roku szkolnym 2019/2020Wniosek

o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemiiLIST DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do otwarcia oddziałów przedszkolnych i klas I-III. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają od otwarcia żłobków, przedszkoli i klas I-III. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to PRÓBA. Nie powracamy do normalnego funkcjonowania.

Otwarcie placówki ma na celu wsparcie rodziców pracujących. W głównej mierze mamy zapewnić opiekę nad dziećmi. Na ten czas w oddziale przedszkolnym/szkole wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez Rząd decyzji o działaniach mających na celu łagodzenia obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowiajeśli rodzice nie muszą posyłać dzieci do oddziału przedszkolnego/szkoły, proszę tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informacje – Wniosek/Oświadczenia rodziców zamieszczone w załączeniu oraz na stronie internetowej szkoły – skierowane do rodziców, którzy nie są w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listę. Wniosek/Oświadczenia rodziców proszę przesłać  do 20 maja 2020 r., do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: sp_satopy@op.pl

 

Procedury organizacji pracy oddziałów przedszkolnych/szkoły w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp-satopy.nowytomysl.pl

 

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godz. 7:45 – 13.00. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie
w godz. 7:45 -13:00 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce.

W placówce może przebywać do 44 dzieci/uczniów:

- oddziały przedszkolne – 17 wychowanków w 2 grupach,

- kl. I-III – 27 uczniów w 3 grupach.

Warunkowane jest to powierzchnią w salach i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
(4m² na 1 dziecko i 1 opiekuna).

Przyprowadzanie dzieci odbywać się będzie w godzinach od 8:15 do 9:00

Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 12:00 do 13:00

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy szkoły.

Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do szkoły/sal przedszkolnych/szkolnych rodziców, opiekunów, osób trzecich.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko  do/ze szkoły jest zobowiązany zachować  dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola/szkoły jak i innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są sprzed  budynku szkoły (wejście od strony boiska szkolnego) w strefie dla rodziców.

Przed budynkiem szkoły - w wyznaczonym miejscu, może znajdować się jedna osoba z personelu, zabezpieczona w środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji),  oraz jeden rodzic/opiekun z dzieckiem.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Rodzice nie posiadający zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczani na teren szkoły i obiektów przyszkolnych.

Pracownik szkoły przy wejściu, przeprowadza krótki wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka, wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka bezdotykowym termometrem.

Opiekunka zabiera dziecko ze strefy dla rodzica i zaprowadza do szatni, następnie do sali pod opiekę nauczyciela Nie ma innej możliwości.

Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do i z przedszkola/szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Wszelkie dodatkowe ubrania, bieliznę, proszę dostarczyć w opisanej paczce w piątek (obowiązuje czas kwarantanny do poniedziałku).

Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieramy dłonie przy użyciu ręczników papierowych.

Dzieci przebywają w przedszkolu/szkole bez maseczek ochronnych/przyłbic.

Napoje oraz posiłki (drugie śniadanie) będą przynoszone przez dzieci we własnym zakresie.

Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych. Pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C  lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – pracownik odmówi przyjęcia do przedszkola/szkoły.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych w oświadczeniu) w trakcie pobytu w przedszkolu/szkole, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowanie od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (do 30 min.), informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola/szkoły.

Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres: e-maila:  sp_satopy@op.pl lub kontaktować się  telefonicznie  pod numer 61 44 11896.

W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do przedszkola/szkoły w okresie epidemii) - po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36,  tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                          Jolanta Król

pyrek


sieciakip1