2
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w SątopachStrona główna
Kontakt
Aktualności
Ogłoszenia
O szkole
Historia szkoły
O patronie
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd szkolny
Projekty
Konkursy
Dzwonki
Plan lekcji
Galeria
Dokumenty
Archiwum
Ciekawe linki
Biblioteka
Kalendarium
Certyfikaty
Przedszkole
Absolwenci
Gazetka szkolna "Koziołek"
"Złoty Leonard"
PATRON NASZEJ SZKOŁY

 


Leonard Śliwiński

 

K A L E N D A R I U M


18.XI.1908
 


w Jabłkowie przychodzi na świat Leonard
syn Kazimierza i Heleny Śliwińskich


1916

 

rozpoczęcie nauki
w Szkole Powszechnej
w Margoninie  (pow. Chodzieski)


1920 

 

kontynuowanie nauki w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym
im. Bergera w Poznaniu


1924 

przeniesienie z Gimnazjum
Matematycznego-Przyrodniczego
do męskiego Seminarium Nauczycielskiego 
im. E. Estkowskiego w Poznaniu


11.IV.1929


egzamin dojrzałości


1.V. 1929

 

objęcie posady
nauczyciela kontraktowego
w Młynach


1.XII.1929

 

objęcie posady
kierownika Szkoły
w Sowiej Górze


1.IX.1931 

 

podjęcie pracy w charakterze kierownika Szkoły
w Silnej (pow. Międzychodzki)


23.V.1933
 


egzamin praktyczny
na nauczyciela
publicznych szkół powszechnych


15.X.1937-1938


praca w Szkole Powszechnej
w Paproci


13.IV.1938

 

zawarcie związku małżeńskiego
z L. Jakubowiczówną


1.IX.1938-1939


 

praca w 4-klasowej
Szkole Powszechnej
w Wąsowie


26. I. 1945 

 

otwarcie dzięki staraniom
Leonarda Śliwińskiego
polskiej Szkoły w Sątopach


1.V.1945

 
 

pełnienie obowiązków
kierownika
Publicznej Szkoły Powszechnej
w Sątopach


7.VII.1950


 narodziny syna
Antoniego Mieczysława


18.XI.1959  

ukończenie Studium Nauczycielskiego
w Poznaniu na kierunku
- pedagogika ze specjalnością nauczania początkowego


1.IX.1960

 

podjęcie pracy
w Szkole Podstawowej nr 2
w Czerwonaku k/Poznania


31.IX.1969 

 

przejście na emeryturę

 

2.II.1982

 

umiera
emerytowany nauczyciel Leonard Śliwiński

 Ż Y C I O R Y S

LEONARDA ŚLIWIŃSKIEGO

Leonarda Śliwiński urodził się 18 listopada 1908r. w Jabłkowie w powiecie wągrowieckim. Mając siedem lat rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Margoninie w powiecie chodzieskim. Następnie uczy się w Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu. Po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum, na podstawie świadectwa i zdanego egzaminu wstępnego został przyjęty na drugi kurs seminarium nauczycielskiego i Ewarysta Estkowskiego w Poznaniu.

W dniu 11 kwietnia 1929r. zdał egzamin dojrzałości, uprawniający dopełnienia obowiązków nauczyciela w szkołach powszechnych.

Dnia 1 maja 1929r. rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela kontraktowego w Mnichowie w powiecie gnieźnieńskim. W tym czasie pełnił także obowiązki przewodnika na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

Od dnia 1 października pracuje jako nauczyciel kontraktowy w Młynach w powiecie strzelińskim. Dnia 1 grudnia 1929r. obejmuje stanowisko kierownika szkoły w Sowiejgórze w powiecie międzychodzkim.

Od dnia 1 września 1931r. do 15 listopada 1937r. pracował jako kierownik szkoły w Silnej w powiecie międzychodzkim, gdzie 23 maja 1933r. zdał egzamin praktyczny nauczyciela szkoły powszechnej. W latach 1935-37 był również nauczycielem religii zgodnie z masją kanoniczną Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego (zał. nr10). Następnie od 15 listopada 1937r. do 31 sierpnia 1938r.  pracował w szkole podstawowej w Paproci w powiecie nowotomyskim. W latach 1937-39 wspólnie z panem Gołąbkiem, Bąkowskim i z ówczesnym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym panem Stanisławem Musiałem tworzyli Społeczną Rdę Nadzoru nad działalnością szkół. Przez pewien czas pełnił obowiązki przewodniczącego. W późniejszym okresie rada przekształciła się w zespół metodyczny obejmujący swą działalnością szkoły w Przyłęku, Glinnie, Sątopach i innych.

Dnia 13 kwietnia 1938r. zawarł związek małżeński z nauczycielką Leokadią Jakubowiczówną pracująca w Wąsowie. W czasie od 1 września 1938r. do 1 września 1939r. pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Wąsowie. W roku 1942 władze niemieckie wypowiedziały mu pracę przyjmując na jego miejsce nauczyciela niemieckiego (zał. nr 15). Dnia 20 lutego 1942r. został wysiedlony z Wąsowa do Sątop. W czasie okupacji pracował jako robotnik, później jako inkasent w spedytorstwie w Nowym Tomyślu, następnie od 20 lutego 1942r.  do 15 sierpnia 1944r. znalazł zatrudnienie w urzędzie katastralnym w Nowym Tomyślu. Od 15 sierpnia 1944r. do końca wojny był przymusowym robotnikiem przy okopach. Przez cały okres pracy przymusowej współpracował z polskim ruchem oporu – był członkiem AK. Pracując przy okopach sporządzał mapki okopów i przekazywał informacje działaczom ruchu oporu. W tym czasie był też nauczycielem na tajnych kompletach. W tym tragicznym dla Polaków czasie realizował swoje życiowe powołanie – był nauczycielem na tajnych kompletach. Spotkania odbywały się w różnych domach i różnych miejscowościach. Spotykając się z młodzieżą uczył historii Polski, zapoznawał z polską literaturą i poezją. Kładł nacisk na piękno i umiłowanie polskiej mowy. Uczył wierszy i pieśni patriotycznych budząc tym samym ducha narodowego.

W tym czasie społeczeństwo Sątop było mieszanką ludzi różnych narodowości i wyznań (Polacy, Cyganie, Niemcy, katolicy, świadkowie Jehowy). W tej sytuacji rodziło się wiele konfliktów. To właśnie pan Leonard Śliwiński przyjął rolę rozjemcy łagodzącego zaistniałe spory, dążącego do budowania jedności narodowej. Efektem takiej działalności było otwarcie Szkoły Polskiej w Sątopach. Od 15 lutego 1045r.  rozpoczął pracę jako pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej w Sątopach. Początkowo była to jedna klasa do której chodziły dzieci wszystkich nacji.

Pracując jako pedagog jest jednocześnie animatorem życia społecznego, samorządowego. Współuczestniczy w tworzeniu OSP, jest organizatorem Biblioteki Publicznej w Sątopach. Organizuje „Szarwarki”, dożynki wiejskie (również w Bukowcu), festyny. Nie jest mu obca działalność charytatywna, mobilizuje bogatych gospodarzy, aby włączyli się w pomoc materialną na rzecz dzieci biednych. Jest propagatorem opieki zdrowotnej. W latach pięćdziesiątych organizuje Uniwersytet Ludowy. Jest założycielem i opiekunem Związku Harcerstwa Polskiego w Satopach.

 Do dziś funkcjonuje w pamięci Sątopiaków, jako kreator życia kulturalnego, organizator teatru amatorskiego, zabaw towarzyskich. Osoba pana Śliwińskiego jawi się jako zaradnego gospodarza, kierownika dbającego o rozwój szkoły. Wydzierżawił ziemię szkolną, a za uzyskane pieniądze przeprowadzał remonty, dokonywał zakupu sprzętów, pomocy naukowych.
To on spowodował, że w sątopskim kościele poewangelickim odbywały się msze, które odprawiał ksiądz z parafii w Bukowcu, dążył do utworzenia samodzielnej parafii. Cały czas podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe.
Dnia 18 listopada 1959r.  zdał egzamin z zakresu programu studium nauczycielskiego o kierunku pedagogika ze specjalnością z zakresu nauczania początkowego w Poznaniu.

W ciągu piętnastu lat swej pracy w Sątopach dał się poznać jako dobry organizator i gospodarz. Okazał się wielkim społecznikiem rozumiejącym problem wsi i ludzi. Dla wielu był niezawodnym przyjacielem. Potrafił zjednać sobie sympatię współpracowników i przychylność władz samorządowych.
Do dziś pamięć o Leonardzie Śliwińskim pierwszym dyrektorze Szkoły Podstawowej w Sątopach jest żywa wśród sątopskiej społeczności.

Z dniem 1 września 1960r. przenosi się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czerwonaku koło Poznania. Do 1969r. pracuje w szkole Podstawowej nr 2 w Czerwonaku. Za swą pracę pedagogiczną otrzymuje nagrody i wyróżnienia. Niestety jest pomijany przez władze PRL-owskie jako zasłużony Polak z racji przynależności do AK.

Leonard Śliwiński zmarł 1982roku.

 

Ważniejsze wydarzenia

z życia Leonarda Śliwińskiego
 

 • dał się poznać jako społecznik i pedagog w okresie międzywojennym,
 • wielki patriota, który walczył o polskość w okresie II wojny światowej, dążył do nauczania w szkole w języku polskim oraz zachowania polskiej tradycji i kultury,
 • w okresie II wojny światowej nauczał w tajnych kompletach,
  działacz ruchu oporu,
 • w 1945 roku organizował wraz z żoną Leokadią, Polską Szkołę
  w Sątopach,
 • założyciel i opiekun harcerstwa w Sątopach,
 • organizował imprezy okolicznościowe dla społeczności Sątop:
  dożynki, spotkania przy choince, Dzień Matki, Dzień Dziecka, powitanie wiosny,
 • praca społeczna na rzecz szkoły: opieka nad biednymi dziećmi, modernizacja budynków szkolnych, zakup pomocy,
 • organizowanie życia społecznego wsi,
 • założyciel i organizator Biblioteki Publicznej w Sątopach, świetlicy,
  OSP i Remizy Strażackiej,
 • był organizatorem Uniwersytetu Ludowego,
 • propagator opieki zdrowotnej,
 • animator życia kulturalno – oświatowego w wiosce (organizowanie
  Dni Książki i Prasy)
WĘDRÓWKA PO ŚCIEŻKACH ŻYCIA
WIELKOPOLSKIEGO NAUCZYCIELA


Praca napisana przez absolwenta naszej szkoły
Łukasza Bąbelka
(rocznik 2012/2013)
wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie - etap wojewódzki - 
"LOSY BLISKICH I LOSY DALEKICH
ŻYCIE POLAKÓW W LATACH 1914 – 1989"
sl


pyrek


sieciaki


EFS


Lepsza Szkoła


PKO_SKO


GSPS