2
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w SątopachStrona główna
Kontakt
Aktualności
Ogłoszenia
O szkole
Historia szkoły
O patronie
Nauczyciele
Kom. Rodzicielski
Samorząd szkolny
Projekty
Konkursy
Dzwonki
Plan lekcji
Galeria
Dokumenty
Archiwum
Ciekawe linki
Biblioteka
Kalendarium
Certyfikaty
Przedszkole
Absolwenci
Gazetka szkolna "Koziołek"
"Złoty Leonard"    O SZKOLESerdecznie witamy wszystkich odwiedzających
naszą stronę
w nowym roku szkolnym 2017/2018  
 
W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę  na:
  1. Bezpieczeństwo wszystkich dzieci
  2. Wysokie wyniki w nauce
  3. Kształtowanie postaw  prozdrowotnych i proekologicznych
  4. Tworzenie przyjaznej, tętniącej życiem szkoły, otwartej
    na potrzeby środowiskaUczniowie szkoły
w roku szkolnym 2017/20181
3
4
5
6
7Koncepcja pracy szkoły

 koncepcja
Szkoła Podstawowa im. Leonarda  Śliwińskiego
jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką,
przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki
na kolejnym etapie edukacyjnym.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.
Pamięta o przeszłości. Kształtuje ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje
w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Program wychowawczy i profilaktyki ukierunkowany jest
na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagował zdrowy styl życia.

         Celem działań podejmowanych przez szkołę
jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego,
aktywnego, twórczego i otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją wsią, regionem i ojczyzną,
człowieka prawego i tolerancyjnego.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka szkoła współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 


tablica

 

 

folder1

folder2

sl


skan41

skan39

pyrek


sieciaki


EFS


Lepsza szkola


PKO_SKO


GSPS