4
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach


Dokumenty
Kontakt BIP Deklaracja dostępnościL1

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Ogłoszenia
O szkole
Historia szkoły
O patronie
Nauczanie zdalne
Rada Rodziców
Samorząd szkolny
Projekty
Konkursy
Dzwonki
Plan lekcji
Galeria
Dokumenty
Archiwum
Ciekawe linki
Biblioteka
Kalendarium
Certyfikaty
Przedszkole
Absolwenci
Szkolna gazetka "Koziołek"
"Złoty Leonard"
Sprawdzian na zakończenie szkoły
Kangur zadania
Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej
im. Leonarda Śliwińskiego w SątopachRaport o stanie dostępności
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-11-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-1

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak czytnika immersyjnego,
 • część obrazków nie posiada alternatywnych opisów,
 • niektóre dokumenty w formacie PDF zostały opublikowane bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Król.
 • e-mail: sp_satopy@op.pl
 • telefon: (61) 44 118-96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
  informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego
pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego
  w Sątopach
 • adres: Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego, ul. Szkolna 3 Sątopy,
  64-300 Nowy Tomyśl
 • e-mail: sp_satopy@op.pl
 • telefon: (61) 44 118-96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 2 wejścia. Główne od strony ulicy Szkolnej nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd dla wózków inwalidzkich). Drugie wejście, które ulokowane od strony boiska jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Schody w budynku posiadają elementy antypoślizgowe poprawiające bezpieczeństwo.
 4. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
T1


sl

EPsus


skan41

skan39

szkoła z klasą

certyfikat


pyrek

forma


logo_zdrowi


sieciaki


EFS


Lepsza Szkoła


PKO_SKO


GSPS